Chính Sách Tuyển Dụng

Công ty Phân bón Việt Nhật (JVF) luôn chú trọng đến các chính sách nhân sự và quan tâm đến đời sống của cán bộ nhân viên (CBNV) với phương châm cho CBNV có một cuộc sống “đầy đủ về vật chất và phong phú về tinh thần”. Chính sách này được xây dựng căn cứ trên các tiêu chí: tương xứng với kết quả công việc, đóng góp cho công ty; cạnh tranh theo thị trường; khuyến khích tăng kết quả và chất lượng công việc; công bằng và minh bạch.

Hệ thống đãi ngộ được phân thành 4 loại gồm:

- Lương: Lương sản xuất kinh doanh (12 tháng);

- Phụ cấp: đi lại, cước điện thoại di động, kiêm nhiệm,...

- Thưởng hàng năm theo hiệu quả kinh doanh và theo thành thực hiện dự án/công việc;

- Phúc lợi xã hội: bảo hiểm xã hội/y tế/thất nghiệp theo quy định pháp luật, khám sức khỏe/bảo hiểm, chế độ du lịch nghỉ mát,...