Kiến thức - Ứng dụng

PHÂN BÓN NPK VIỆT NHẬT – GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ CHO BƠ VÀ SẦU RIÊNG KHU VỰC TÂY NGUYÊN
16:49 | 06/06/2019
Công ty Phân bón Việt Nhật (JVF) vừa cho ra đời bộ 3 sản phẩm chuyên dùng cho bơ và sầu riêng tại khu vực Tây Nguyên để giúp bà con nông dân tăng năng suất, hiệu quả và chất lượng cây trồng.