Thanh Hóa: Hiệu quả sử dụng phân bón NPK Việt Nhật trên cây lạc vụ xuân 2016

13/05/2019, 15:16 PM
  • Zalo
  • Facebook
Để giúp bà con có thêm thông tin trong việc lựa chọn loại phân bón thích hợp với đồng đất của mình, góp phần tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, vụ xuân 2016, Trung tâm Khuyến nông Thanh Hóa đã phối hợp với Công ty phân bón Việt Nhật xây dựng mô hình “Sử dụng phân bón Việt Nhật NPK 10-18-13+3S+3(Cao+MgO)+TE trên cây lạc” tại xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia với diện tích 4 ha.
mhlac
Các đại biểu thăm mô hình bón phân NPK Việt Nhật cho cây lạc tại huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa
 
Mô hình sử dụng phân bón NPK Việt Nhật 10-18-13+3S+3(Cao+MgO)+TE với lượng bón cho 1 sào (500 m2) gồm:
  • Bón lót trước khi gieo: 2-3 tạ phân chuồng + 15kg vôi bột + 12kg NPK Việt Nhật 10-18-13+3S+3(CaO+MgO)+TE;
  • Bón thúc: 9kg NPK Việt Nhật 10-18-13+3S+3(CaO+MgO)+TE;
Lượng phân bón và phương pháp bón ở khu đối chứng (tính cho 1 sào 500 m2 ):
  • Bón lót trước khi gieo: 2-3 tạ phân chuồng + 15kg NPK 4-9-6 + 15kg vôi bột;
  • Bón thúc lần 1: 3kg phân Đạm Urê;
  • Bón thúc lần 2: 7-8kg Kali.
Kết quả mô hình bón phân NPK Việt Nhật cho thấy, cây lạc sinh trưởng, phát triển khỏe, cứng cây, thân lá xanh sáng, đẹp, tốc độ phân cành nhanh và nhiều, củ lạc to, hạt mẩy, tỷ lệ hạt chắc cao hơn so với ruộng đối chứng. Về tiềm năng năng suất mô hình bón phân NPK Việt Nhật có số quả chắc đạt 17-19 quả/cây, củ to hơn, trọng lượng hạt lớn hơn, năng suất đạt 2,9 tấn/ha, ruộng đối chứng đạt 2,4 tấn/ha, cao hơn 0,5 tấn/ha. Sau khi trừ tất cả các khoản chi phí sản xuất thì hiệu quả kinh tế của mô hình NPK Việt Nhật trên cây lạc tại xã Nguyên Bình cho thu nhập cao hơn ruộng đối chứng là 8.136.000 đồng.
Như vậy, sử dụng phân bón NPK Việt Nhật cho cây lạc sinh trưởng, phát triển khỏe, lạc ra hoa tập trung, củ to chống chịu sâu bệnh và ngoại cảnh tốt đặc biệt là bệnh đốm lá và bệnh lở cổ rễ, năng suất hiệu quả kinh tế cao hơn so với rộng đối chứng.
Thu Hiền (TTKN Thanh Hóa)
 
Ý kiến của bạn